Partnerzy

Zdjęcie

Joanna Orzeł

Adwokat. Mediator. Partner.

Jest absolwentką Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła także Wydział Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Finanse i Inwestycje. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Prawa i Procesu karnego oraz Zamówień Publicznych i Partnerstwa publiczno-prywatnego, które ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

 

Mediator. Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

 

Posługuje się językiem angielskim – posiada certyfikat językowy Londyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej LCCI (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications from EDI).

 

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym także z udziałem Skarbu Państwa oraz w prawie umów gospodarczych (krajowych i międzynarodowych).

 

Zajmuje się obsługą klientów korporacyjnych i indywidualnych, sporami sądowymi, prowadzi negocjacje i mediacje.

 

Interesuje się muzyką, gra na pianinie. Miłośniczka polskiego wybrzeża.

Zdjęcie

Adrian Ciszowski

Adwokat. Partner.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego plasując się w czołówce najlepszych studentów i otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Już od 2011 roku zdobywał doświadczenie w warszawskich i katowickich kancelariach adwokackich. W latach 2015 – 2017 odbywał aplikację adwokacką organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, zakończoną egzaminem zawodowym zdanym z ocenami pozwalającymi na znalezienie się wśród najlepszych zdających. Wpisany jest na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Posługuje się językiem angielskim.

 

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, między innymi w zakresie negocjowania i zawierania kluczowych umów prawa gospodarczego, w tym także i w obrocie międzynarodowym. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych – działa jako doradca i koordynator prawny w kompleksowych procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych. Doradza spółkom z udziałem Skarbu Państwa, przede wszystkim w obszarze ładu korporacyjnego i zarządzania mieniem państwowym. Posiada także doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów z kapitałem komunalnym.

 

Specjalista w zakresie prawa procesowego ze szczególnym uwzględnieniem sporów między przedsiębiorcami oraz sporów odszkodowawczych.

 

Prywatnie – wielbiciel górskich wędrówek i sportów wodnych.